Yhdistys

Hallitus

Toimintasuunnitelma

Säännöt

Liity jäseneksi

 

Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste

4.6.2014

1. Rekisterinpitäjä

Rex-kissa ystävät ry

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Jäsensihteerinhoitaja Heli Tepponen

3. Rekisterin nimi

Rex-kissa ystävät ry jäsenrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoitus on ylläpitää jäsenrekisteriä yhdistyslain mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

•Nimi

•Osoite

•Sähköpostiosoite

•Puhelinnumero

•Jäsenyyden voimassaolo

•Mahdollinen kasvattajanimi

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä käytetään jäsenen ilmoittamia tietoja

7. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman henkilön erillistä suostumusta. Jäsen voi pyytää nähtäväksi omat tietonsa lähettämällä sähköpostia yhdistyksen jäsensihteerille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet Rex-kissa ystävät ry ja sen palveluntarjoaja(t) huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

Paperilla olevat tiedot säilytetään lukituissa tiloissa, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

Atk:lla käsiteltävät tiedot ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisteriin on pääsy ainoastaan niillä henkilöillä, joiden asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

9. Tietojen poisto

Rex-kissa ystävät ry poistaa vanhentuneiden jäsenyyksien tiedot kerran vuodessa.